היום נחתמה אמנת "מסד נכויות"

היום נחתמה אמנת "מסד נכויות"

07/09/2009

4 מליון שקל יוקצו לשיפור מעמדם של אנשים עם מוגבלויות בישראל. זאת במסגרת חתימת אמנת "מסד נכויות" – שותפות חדשה בין משרדי הרווחה, הבריאות והאוצר לבין ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן.

על רקע הנתונים לפיהם:כל אדם שלישי בישראל הוא בן משפחה מדרגה ראשונה של אדם עם מוגבלות  וכן ששיעור האנשים בני 64-20 בעלי מוגבלות בחברה הישראלית הוא כ- 18% (נתוני למ"ס), חתמו הבוקר (יום ב' 7.9.09)שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן,מנכ"ל ג'וינט ישראל, ארנון מנטברונשיא קרן משפחת רודרמן, ג'יי רודרמן, על אמנת יסוד להקמת שותפות חדשה לתכנון ופיתוח שירותים לקידום ושילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה. האירוע נערך בלשכת שר הרווחה בירושלים ובהנחיית מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ.

תקציב שותפות "מסד נכויות" עומד על סכום של 24 מליון ₪ לתקופה של 4 שנים!

במימון שותפים: הג'וינט, משרדי הממשלה, באמצעות משרד הרווחה, וקרן משפחת רודרמן.

מסד נכויותיבחן את היעילות של מודלים קיימים של שירותים, על סמך הידע הקיים והנסיון המצטבר, כדי לשדרג ולפתח אותם לכיוונים נוספים. כן יפתח המסד מודלים אשר ישרתו  אוכלוסיות עם טווח רחב של נכויות, כך שיענו על צרכים מולטי-דיסציפלינאריים,ימנעו "נפילה בין הכיסאות" של גורמי טיפול שונים ויבטיחו רצף שירותים וראייה כוללנית.

העקרונות המנחים של אמנת הייסוד שנחתמה היום קובעים:

הואיל- והוקמו במדינת ישראל מערך בטחון סוציאלי רחב ותשתית שירותים מפותחת לאוכלוסיות החלשות, להם היתה שותפה גם יהדות העולם;

הואיל - ובמקביל להישגי העבר וההווה, שוקדים מדינת ישראל ויהדות העולם על חיפוש ופיתוח דרכים להבטיח כי מדינת ישראל תהיה חברה צודקת, מלוכדת והוגנת יותר;

הואיל - וחוסנה של החברה בישראל טמון גם בדאגה לאנשים עם מוגבלויות (פיזיות, חושיות, שכליות, נפשיות ומחלות כרוניות ממושכות) ושילובם בחברה באופן שיאפשר להם להיתרם ולתרום לחברה הישראלית ככל אזרח;

לפיכך, ממשלת ישראל, מתוקף אחריותה ומחויבותה לדאוג לרווחת כל אזרחיה ולפעול לשוויון הזדמנויות לציבור בכלל ולאוכלוסיות החלשות בפרט;

ג'וינט ישראל, מתוקף יעודו לסייע לאוכלוסיות במצוקה, ונוכח תרומתו המתמדת והייחודית בפיתוח שירותים חברתיים ובשילוב החלשים בחברה ובמדינת ישראל; קרן משפחת רודרמן, מתוקף פעולתה למען אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות ונוכח תרומתה לחיזוק החברה במדינת ישראל;

מחליטים כאן ומתחייבים:

להקים שותפות ארגונית-מקצועית של הממשלה (משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי), ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן, שתפעל עם גורמים מקצועיים נוספים ונציגי אנשים עם מוגבלות, האמונים על פיתוח שירותים עבור אוכלוסיית אנשים בוגרים עם מוגבלות. השותפים יפעלו לפתח תשתיות של שירותים חדשניים התואמים את צרכיהם של אנשים עם מוגבלות, כדי לקדם את עצמאותם ושילובם בקהילה.

עם הקמת השותפות,יוחל בתרגום תכנית האב לפעילות אופרטיבית של הקצאת משאבים. תיבחן האפשרות להטמיע תכניות ומודלים כמו: קהילה תומכת לנכים, מרכזים לחיים עצמאים, תכניות לחיזוק המשפחה במשפחות בהן ההורים הם אנשים נכים. נושא נוסף על הפרק הינו מציאת פתרונות לבעיית ההסעות של אנשים עם נכויות, בעיקר בדרום הארץ.

כן יוחל מהלך של פיתוח ידע בתחומים חדשניים המחייבים שת"פ בין משרדי כגון - חולים כרוניים.

השותפים לניהול ולהיגוי יהיו הגורמים המייסדים: משרד הרווחהוהשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד האוצר,המוסד לביטוח לאומי, ג'וינט ישראל  וקרן משפחת רודרמן.

הניהול השוטף של "מסד נכויות" יתבצע ע"י ג'וינט ישראל. יו"ר הועד המנהל של המסד יהיה ארנון מנטבר מנכ"ל ג'וינט ישראל.

שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוגאמר בטקס החתימה: "ההסכם הוא מהפיכה בתחום הטיפול באנשים עם נכויות ומוגבלויות בחברה הישראלית והוא יאפשר לנו להתמודד עם המוצקות הקיימות בתחומי הידע, ההשמה, תעסוקה, ליווי, טיפול ומעקב באנשים עם נכויות".

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן" חוסנה של החברה בישראל טמון גם בדאגה לאנשים עם מוגבלויות (פיזיות, חושיות, שכליות, נפשיות ומחלות כרוניות ממושכות) ושילובם בחברה באופן שיאפשר להם להיתרם ולתרום לחברה הישראלית ככל אזרח".

מנכ"ל ג'וינט ישראל, ארנון מנטבר אמר כי בעשור האחרון קידם הג'וינט תכניות לכלל אוכלוסיית הנכים בהיקף של כ 180מיליון ₪ (סכום הכולל את כספי החירום לשיקום הגליל בעקבות המלחמה). השותפות החדשה תמנף ותתגבר את הפעילות למען הנכים המבוגרים ותבטיח הטמעה והמשכיות של התכניות לאורך זמן".

נשיא קרן משפחת רודרמן ג'יי רודרמן אמר: "שותפות אסטרטגית עם ג'וינט ישראל והממשלה מאפשרת לנו ליישם בארץ את הניסיון הרב שצברנו בפעילויות סיוע לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בבוסטון. אנו רואים בדרך זו שליחות וכן אפשרות להשפיע על שיפור איכות חייה של אוכלוסיה זו".