שיתוף פעולה בין דתי למען אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

שיתוף פעולה בין דתי למען אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

09/11/2009

כ-200 מנהיגי דת מוסלמים, דרוזים ונוצרים יפגשו בכנס בין דתי ראשון מסוגו, לטובת קידום מעמדם של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית.

- מספרם הכולל של ערבים מבוגרים עם מוגבלות בינונית או קשה הוא 170,000

- שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה הערבית בישראל גבוה מהשיעור המקביל  לעומת האוכלוסייה היהודית: 26% בהשוואה ל –17% בקרב היהודים

-  רק 21% מהערבים בעלי מוגבלות מועסקים בשוק העבודה לעומת 49% בקרב היהודים

- אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות במגזר הערבי היא בעלת השכלה נמוכה בהרבה מזו של אנשים עם מוגבלות במגזר היהודי: 19% לא סיימו בית ספר יסודי  בהשוואה ל -5% במגזר היהודי

הכנס הבין דתי  נערך במסגרת תוכנית "מסירה" של ג'וינט ישראל, לקידום מעמדם של אנשים עם נכויות בחברה הערבית בישראל.  הכנס יתקיים בנצרת ביום רביעי, 11.11 בשעות 10:00-14:00 בשתוף עם אגף העדות במשרד הפנים ומכון מסאר.  באירוע ידונו ביכולת של הדת והמנהיגים הדתיים להביא לשינוי חברתי במצבם ובמעמדם של אנשים עם מוגבלות, ובצורך בשיתוף פעולה בין דתי כדי להשיג מטרה זו. בנוסף יוצגו ממצאים מדוח מחקר של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל על בעלי מוגבלות בחברה הישראלית.

תכנית "מסירה"  מפתחת שירותים קהילתיים  וותשתיות ארגוניות וחברתיות באמצעות חיזוק עמותות של נכים למען נכים ופיתוח מנהיגות נכים, הנגשת מידע בנושא זכויות ושירותים בצורה מותאמת לתרבות ולשפה הערבית, תיאום בין מגזרי  ושינוי עמדות כלפי הנכים .  בארבע שנות הפעילות של "מסירה" הושקעו כ- 4 מליון ₪ ונהנו ממנה אלפי נכים, בני משפחה ואנשי מקצוע.  את התכנית יזם ומוביל ג'וינט ישראל והיא מתבצעת בשיתוף עם גורמים ממשלתיים, עירוניים, עמותות, קרנות ותורמים.

במסגרת התוכנית התקיימו השתלמויות לאנשי דת מוסלמים, דרוזים ונוצרים שכללו: מתן ידע מקצועי על עולם הנכים,  דיונים על התייחסות הדת לאנשים עם מוגבלות, מפגשים עם נכים מצליחים ולמידה על המסע שעשו בחייהם, מתן כלים מעשיים לפיתוח פרויקטים למען אנשים עם נכויות. השבוע יצאה לאור חוברת דרשות שכתבו האימאמים של המחלקה המוסלמית באגף העדות במשרד הפנים, על היחס של האיסלם כלפי אנשים עם מוגבלות. ההשתלמויות התקיימו מתוך הבנה כי אנשי דת בחברה הערבית בישראל הם מעצבי דעת קהל וביכולתם להשפיע על הציבור ולקדם שינויים חברתיים.