שר התמ"ת, בנימין בן אליעזר בישיבת הועד המנהל של ג'וינט ישראל-תבת: ממליץ לג'וינט להעמיק את פעולתו בתעסוקה בחברה הערבית

שר התמ"ת, בנימין בן אליעזר בישיבת הועד המנהל של ג'וינט ישראל-תבת: ממליץ לג'וינט להעמיק את פעולתו בתעסוקה בחברה הערבית

15/12/2009

שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר: "מפת הבלתי משתתפים בשוק העבודה בחברה הערבית מדברת בפני עצמה. יש קשר הדוק בין חוסר תעסוקה לתופעות חברתיות שליליות,ולכן השקעה בפיתוח תעסוקה בחברה הערבית היא תרומה לביטחון המדינה". מנכ"ל תבת פרופ' יוסי תמיר: "ניתן להציג תוצאות השמה של למעלה מ 30,000 בלתי מועסקים. נתון זה מייצג למעלה מ 70% השמה בתכניות תב"ת שהינם אחוזים גבוהים מאד במשק".

שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר, אמר אתמול בישיבת הועד המנהל של תב"ת ("תנופה בתעסוקה")- השותפות בין ג'וינט ישראל לממשלה בתחום התעסוקה באמצעות משרדי תעשייה, אוצר ורווחה כי "מפת הבלתי משתתפים בשוק העבודה בחברה הערבית מדברת בפני עצמה. יש קשר הדוק בין חוסר תעסוקה לתופעות חברתיות שליליות,ולכן השקעה בפיתוח תעסוקה בחברה הערבית היא תרומה לביטחון המדינה" אמר שר התמ"ת.

בישיבה מיוחדת של הועד המנהל של תב"ת-ג'וינט, בהשתתפות שר התמ"ת, מנכ"ל משרדו שרון קדמי, מנכ"ל ג'וינט ישראל ארנון מנטבר, מנכ"ל תב"ת פרופ' יוסי תמיר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, אסתר דומיניסיני וחברי הועד המנהל, התקיים דיון בתקציב תב"ת לשנת 2010.

מנכ"ל תבת פרופ' יוסי תמיר דיווח כי מאז הקמתה של תב"ת, לאחר למעלה משלוש שנות עבודה בשטח, והשקעת סכום של למעלה מ 200 מיליון ₪ ע"י ג'וינט ישראל והממשלה (משרדי התמ"ת, האוצר והרווחה) בפיתוח מקורות תעסוקה ובניית מסלול קריירה עבור הבלתי מועסקים, ניתן להציג תוצאות השמה של למעלה מ 30,000 בלתי מועסקים. נתון זה מייצג למעלה מ 70% השמה בתכניות תב"ת שהינם אחוזים גבוהים מאד במשק. "המטרה שניצבת לנגד עינינו היא לא רק למצוא עבורם מקומות תעסוקה, אלא  לייצר עבורם מסלול התקדמות שיוציא אותם בסופו של תהליך ממעגל העוני" הוסיף פרופ' תמיר.

בהמשך להמלצת השר בן אליעזר החליט הועד המנהל של תב"ת כי תב"ת תגדיל את נתח התקציב המיועד למציאת פתרונות תעסוקה עבור אוכלוסיות המגזר הערבי כבר בתכניות העבודה לשנת 2010.

ארנון מנטבר, מנכ"ל ג'וינט ישראל ויו"ר הועד המנהל של תב"ת – ג'וינט הוסיף כי השקעה זו מצטרפת להשקעה מרשימה של ג'וינט ישראל בפיתוח שירותים חברתיים עבור החברה הערבית בתחומים של זיקנה, ילדים ונוער בסיכון, נכויות, וכן פיתוח חברה אזרחית והתנדבות.