מיליארד ש"ח לטובת האוכלוסיות החלשות במדינת ישראל

מיליארד ש"ח לטובת האוכלוסיות החלשות במדינת ישראל

30/12/2009

סכום של 560 מליון ₪ הושקע באמצעות ג'וינט ישראל והממשלה בפיתוח שירותים חברתיים לאוכלוסיות חלשות בשנת 2009 וסכום נוסף של 480 מליון ₪ יושקע בשנת 2010. מקורו של מחצית מסכום זה בכספים שגויסו ע"י יהדות צפון אמריקה למען החברה בישראל, יתרת התקציב נובעת משותפויות של ג'וינט ישראל עם ממשלת ישראל והרשויות המקומיות.

בתחום הזקנה הושקע רק בשנת 2009 סכום של כ 144 מיליון ₪ באמצעות אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל המהווה שותפות של הג'וינט והממשלה. בתכניות בתחום הילדים והנוער בסיכון הושקעו בשנה האחרונה כ 190 מליון ₪ באמצעות "אשלים" העמותה לקידום ילדים ונוער בסיכון מיסודם של הג'וינט וממשלת ישראל.  בקידום תעסוקה השקיעו הג'וינט והממשלה סכום של כ 70 מיליון ש"ח באמצעות תב"ת (תנופה בתעסוקה). בנוסף העלתה השנה תב"ת קמפיין הקורא למעסיקים במדינת ישראל להעסיק עובדים מאוכלוסיות מגוונות בחברה.

בשילוב אוכלוסיית הצעירים והעולים הושקע השנה סכום של כ 70 מליון ₪, ובכלל זה הוקמו 8 מרכזי צעירים חדשים. בפעילות למען אוכלוסיית הנכים הושקע סכום של כ 9 מיליון ₪ והוקם לראשונה מסד נכויות- שותפות בין ג'וינט ישראל, הממשלה וקרן רודרמן בתקציב של 24 מליון ₪. מסד נכויותיבחן את היעילות של מודלים קיימים של שירותים לנכים, על סמך הידע הקיים והנסיון המצטבר, כדי לשדרג ולפתח אותם לכיוונים נוספים. בפעילות למען קידום החברה האזרחית ופיתוח הסגל הבכיר בממשלה הושקע סכום של כ 29 מיליון ₪.

ג'וינט ישראל (חל"צ) הוא הזרוע של ארגון הג'וינט העולמי, ארגון יהודי-אמריקאי, הפועל למען האוכלוסיות החלשות, המתקשות להשתלב או לתפקד מבחינה חברתית בישראל. הג'וינט, בשותפות ממשלת ישראל, רשויות וארגונים, יוזם, מתכנן ומפתח תכניות ושירותים במטרה לחזק את מערך השירותים החברתיים בישראל. האוכלוסיות החלשות למענן פועל הג'וינט הן: זקנים, ילדים ונוער בסיכון, עולים חדשים המתקשים להיקלט (בעיקר יוצאי אתיופיה, חמ"ע, קווקז ובוכרה), נכים ומחוסרי עבודה. בנוסף, פועל הג'וינט לקידום חברה אזרחית דרך התנדבות ופילנתרופיה.

ארנון מנטבר מנכ"ל ג'וינט ישראל: "הפיתוח של השירותים החברתיים בשנת 2009 היו בצל המשבר הכלכלי העולמי. בשנה זו עלה מספרם של הילדים בסיכון, של הנכים הזקוקים לתמיכה, של העולים החדשים, של הבלתי מועסקים וכן של הזקנים הנזקקים. ג'וינט ישראל מחויב לאוכלוסיות אלה וימשיך לפעול לרווחתם גם בשנה הבאה".