60 מיליון ש"ח לטיפול באוכלוסיות מחוץ למעגל העבודה והוצאתן ממעגל העוני

60 מיליון ש"ח לטיפול באוכלוסיות מחוץ למעגל העבודה והוצאתן ממעגל העוני

01/01/2008

ועדת ההיגוי של תב"ת – תנופה בתעסוקה, מיזם התעסוקה של ג'וינט ישראל וממשלת ישראל,בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת רוח גבי מיימון.אישרה אתמול (31.12.07) את תכנית העבודה של תב"ת לשנת 2008, בהיקף של כ – 60 מיליון ₪. סכום זה יושקע בתכניות שונות של תב"ת שמטרתן  לפתח מודלים ייחודיים  אשר יביאו לשילובם בעבודה  של כ 400 אלף איש שנמצאים מחוץ למעגל העבודה ולהוצאתם מחוץ למעגל העוני.  מדובר על צעירים, עולים, מיעוטים, חרדים ואנשים עם מוגבלויות.

שיטות העבודה של תב"ת הן מגוונות, החל מיזמות עסקית לשם יצירת מקומות עבודה, תכניות תשתית המגייסות רשויות מקומיות לקידום מצב התעסוקה ברמה היישובית, וכולל תכניות לפיתוח ידע וכלים לקידום התמדה ומוביליות בתעסוקה. שיטות אלה שמות דגש על שילוב של האוכלוסיות הנ"ל בעבודה תחילה, תוך ליווי פעיל ומעקב פרטני.

במהלך השנתיים האחרונות מאז הוקמה תב"ת השתתפו למעלה מ  17,000 איש במגוון הפעילויות ובתכניות השונות של תב"ת. בשנת 2008 יורחבו תכניות קיימות במיוחד במסגרת הפעילות של ג'וינט ישראל ותב"ת לטובת הפיתוח הכלכלי של הצפון, במסגרת כספי החירום של איחוד הקהילות היהודיות- פדרציות צפון אמריקה (UJC).

בועדת ההיגוי השתתפו נחום איצקוביץ, מנכ"ל משרד הרוחה והשירותי החברתיים, דר' יגאל בן שלום, מנכ"ל הביטוח הלאומי, נציגי האוצר, ארנון מנטבר, יו"ר ועד מנהל תב"ת ומנכ"ל ג'וינט ישראל, פרופ' יוסי תמיר, מנכ"ל תב"ת, פרופ' יצחק בריק, מנכ"ל אשל, דר' ג'ק חביב מנכ"ל ברוקדייל, וכן נציגי משרד האוצר.