סיור שר האוצר בתכניות תעסוקה של ג'וינט ישראל-תבת

סיור שר האוצר בתכניות תעסוקה של ג'וינט ישראל-תבת

27/02/2008

שר האוצר, רוני בר–און: "אפעל במסגרת האג'נדה החברתית – כלכלית לקידומן של תוכניות אשר ירחיבו את מעגל המועסקים בקרב המגזר החרדי. על הממשלה והמגזר הפרטי לזהות את פוטנציאל התעסוקה הגלום במגזר החרדי, את יתרונותיו היחסיים ואת שינוי המגמה שחל בו בשנים האחרונות".

שר האוצר, רוני בר – און, קיים היום סיור עם מנכ"ל משרדו, ירום אריאב וסגן הממונה על התקציבים, רביב סובל במקומות בהם מופעלות תוכניות לעידוד תעסוקת חרדים על ידי ג'וינט ישראל – תב"ת –

 בשיתוף עם הממשלה. השר בר –און ביקר בתעשייה האווירית בלוד השותפה להפעלת תוכנית "פרנסה בכבוד" במסגרתה השתלבו בשוק העבודה גברים חרדים שעברו הכשרה מקצועית כבודקי תוכנה בתעשייה האווירית. בתעשייה האווירית מועסקות גם עשרות נשים חרדיות במסגרת תוכנית "צופיה" אשר עברו אף הן הסבה אקדמית בתחומים שונים וביניהם חינוך טכנולוגי.

השר נפגש עם העובדים אשר למדו ולא לקחו חלק במעגל המועסקים במשק. העובדים הביעו שביעות רצון, לא רק מעצם השתלבותם בשוק העבודה, אלא גם מהעובדה שמקום העבודה בו הוצבו מתחשב בצביון החיים שלהם ומאפשר להם לשמור על אורחות החיים המקובלים במגזר החרדי. שר האוצר אמר כי הוא רואה חשיבות בשילוב המגזר החרדי בשוק העבודה באמצעות יצירת מגוון פתרונות שיותאמו לצרכים הייחודיים למגזר זה ושיסייעו בהוצאת משפחות נוספות ממעגל העוני ולהגדיל את שיעור ההשתתפות בקרב העובדים בישראל.

השר ביקר גם בחברת היי-טק הפועלת בבני ברק ומעסיקה 80 נשים חרדיות אשר בחרו להשתלב בחברה בשל סביבת העבודה התואמת את צרכיהן, הקרבה לבית ושעות העסקה נוחות. שר האוצר אמר כי הוא רואה פוטנציאל גדול בהון האנושי המצוי בחברה החרדית וכי הוא מקווה שהשוק הפרטי יזהה את היתרונות היחסיים הקיימים במגזר החרדי, ילמד מהניסיון המוצלח של החברות החלוצות הפועלות כיום במגזר ויפעל למצות את הפוטנציאל הגלום באוכלוסיה זו.

את הסיור סיים השר ב"מפתח" - מרכז פיתוח תעסוקת חרדים בירושלים המופעל ע"י ארגון מאיר פנים בשיתוף ג'וינט ישראל והממשלה, בו קיבל סקירה על פעילות המרכזים להשמת חרדים במקומות עבודה וליוויים בתחילת דרכם בשוק העבודה. השר בר – און אמר כי פעילותם המשותפת של ארגונים מתוך החברה החרדית יחד עם ארגונים כמו ג'וינט ישראל והממשלה הינה חשובה ביותר, ומקדמת את שילובם של בני ובנות המגזר בשוק העבודה ע"י יצירת דפוסים של יציאה מרווחה ומעבר לעבודה והשגת עצמאות כלכלית.זהו יעד מרכזי בתוכנית הכלכלית של האוצר אשר זיהה את שוק העבודה כשוק מרכזי בו נדרשות רפורמות מבניות שיבטיחו קיומה של צמיחה בת קיימא במשק.

בתמונה (מימין משמאל): הרשל קליין מנהל ארצי של מפת"ח, ארנון מנטבר מנכ"ל ג'וינט ישראל, רוני בר-און שר האוצר, ראובן גורבט ראש תחום חרדים בג'וינט ישראל-תב"ת.

בתמונה (מימין משמאל): הרשל קליין מנהל ארצי של מפת"ח, ארנון מנטבר מנכ"ל ג'וינט ישראל, רוני בר-און שר האוצר, ראובן גורבט ראש תחום חרדים בג'וינט ישראל-תב"ת.

בתמונה: שר האוצר, רוני בר-און עם שניים ממשתתפי קורס בודקי תוכנה בתעשיה האוירית במסגרת תכנית "פרנסה בכבוד"

בתמונה: שר האוצר, רוני בר-און עם שניים ממשתתפי קורס בודקי תוכנה בתעשיה האוירית במסגרת תכנית "פרנסה בכבוד"