עצמאות לחיים: יום עיון בנושא אביזרי עזר לאנשים עם מוגבלות בדבוריה

עצמאות לחיים: יום עיון בנושא אביזרי עזר לאנשים עם מוגבלות בדבוריה

26/05/2008

יום עיון ייחודי מסוגו במהלכו יוכלו המשתתפים להתנסות בעצמם באביזרי העזר ולהכיר מקרוב את עולם הטכנולוגיה המסייעת, יתקיים ביום ה' 29.5.08 במתנ"ס דבוריה.  היום יעסוק בהמחשת מקומם של אביזרי העזר ואמצעי הנגישות השונים, בקידום עצמאותם של אנשים עם מוגבלות בתחומי החיים ובסביבות תרבותיות וגיאוגרפיות שונות ויתנהל בערבית ועברית.

המארגנים מצפים להשתתפות של כ 150 פעילים נכים בחברה הערבית, פעילי קהילה נגישה, מנהלי מתנס"ים, מתנדבים, נציגי הרשויות המקומיות שעיסוקיהם נוגעים לתחום, נציגי משרדי הרווחה והבריאות ברשויות ועוד.

דגש מיוחד ינתן ביום העיון לצרכים של אנשים עם נכויות בחברה הערבית בישראל, אשר מתמודדים עם חסמים שחלקם דומים לאלה של כלל הנכים, חלקם מוחרפים בחברה הערבית וחלקם ייחודיים לה. בין החסמים המקשים על השתלבותם בחברה: מחסור במידע נגיש בשפה הערבית ביחס לזכויות ושירותים, ובכלל זה מחסור חריף במידע  אודות אביזרי עזר.

את יום העיון יזמו מילב"ת (מרכז ישראלי לאביזרי עזר, בינוי ותחבורה לנכה),  תכנית "מסירה" לקידום מעמדם של אנשים עם נכויות בחברה הערבית בישראל של ג'וינט ישראל, החברה למתנ"סים, תכנית "קהילה נגישה" ומתנ"ס דבוריה.

האירוע המתקיים כאמור כחלק מהפעילויות השונות של תכנית "מסירה" (מסע), לקידום מעמדם של אנשים עם נכויות בחברה הערבית בישראל הוא אחד משורת פעילויות, ביניהן מפעילה עמותת מילב"ת, סדנאות בנושא אביזרי עזר בשפה הערבית. הסדנאות מועברות בכל הארץ  על-ידי מרפא בעיסוק ערבי, ומיועדות לנכים, לבני משפחתם ולאנשי מקצוע הנותנים שירותים לאנשים עם נכויות. עד כה השתתפו בסדנאות אלה למעלה מ 2000 נכים, בני משפחה ואנשי מקצוע . הניסיון הנצבר בשטח, כמו גם הצמא האדיר למידע בשפה הערבית הובילו לכתיבת החוברת "חיים בטוחים לנכים" (חָיָיה אַמָנִיה לִלְמוּעָאקִין). בנוסף פתחה מילב"ת בשיתוף עמותת אל אמל סניף בסח'נין ובו ייעוץ על אביזרי עזר והנגשה  דבר שיקל על תושבי האיזור לקבל את השירות (עד כה נאלצו להגיע לתל – השומר).

חמר רקע על נכים בחברה הערבית:

יש 17% בוגרים עם מוגבלות בחברה הערבית לעומת 8% במגזר היהודי. שיעור מקבלי קצבאות הנכות מהביטוח הלאומי, גבוה  בכ – 40% באוכלוסיה הערבית בהשוואה לאוכלוסיה היהודית (מתוך "אנשים עם מוגבלות בישראל 2006", נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות)

רבים רוצים להיות מעורבים בחיי הקהילה, לעבוד, להתנדב, ללמוד, לבלות ולחיות באופן עצמאי עד כמה שניתן. ללא נגישות פיזית וכלכלית וללא נגישות למידע אין מימוש של יכולת הניידות והחיים העצמאיים.  נגישות וניידות מסייעים לאדם הנכה להרחיב את גבולות היום יום שלו: מהבית, לשכונה, לעיר, לרחבי הארץ ומחוצה לה. הרחבת מעגלי החיים הגיאוגרפיים והחברתיים של האדם הנכה הינם צו השעה.

על השותפים

מילבת- המרכז הישראלי לאביזרי עזר, בינוי ותחבורה לנכה הנה עמותה ציבורית ללא מטרות רווח (ע"ר) הפועלת משנת 1981 בבית חולים תל השומר.

מילב"ת הינו המרכז המוביל בארץ בתחום ייעוץ, הדרכה ופיתוח פתרונות טכנולוגיים (אביזרי עזר) לילדים, מבוגרים וקשישים עם נכויות - להעלאת רמת עצמאותם, שיפור איכות חייהם  והשתלבותם בחיי הקהילה

תכנית "קהילה נגישה" אשר מתקיימת ב – 50 יישובים ברחבי הארץ מתוכם 13 בחברה הערבית, פועלת להסרת מחסומים ומכשולים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים ובכלל זה פועלת להגברת הנגישות  כמפתח לשילובם האמיתי של אנשים עם נכויות בזרם החיים המרכזי. התכנית משותפת לחברה למתנ"סים, ג'וינט ישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ורשויות מקומיות.

היחידה לנכויות ושיקום בג'וינט ישראל מפתחת תכניות לקידום חיים עצמאיים בקהילה של אנשים עם נכויות שונות, תוך חיפוש פתרונות לצורכי הנכים במיוחד באזורים ובקבוצות אוכלוסייה בהם יש מחסור בשירותים, מודעות נמוכה לקיים וקשיי נגישות: הנכים בנגב והנכים בחברה הערבית בישראל.

במסגרת תכנית "מסירה" (מסע), של ג'וינט ישראל-  הפועלת מזה שנתיים בקרב ערבים, דרוזים, בדואים – פועל מסלול יחודי, מותאם תרבות ושפה,  של הנגשת מידע על זכויות ושירותים בשתוף עם ארגון "בזכות", ומסלול של הנגשת השימוש בעזרים מסייעים בשתוף עם ארגון "מילבת".