עשור לאשלים

עשור לאשלים

15/06/2008

עמותת "אשלים- ג'וינט" מציינת עשור להיווסדה ומציגה הישגים משמעותיים בפעילות למען ילדים ובני נוער בסיכון:

  • מאז הקמתה השקיעה אשלים סכום של למעלה מ 830  מיליון ₪ בפיתוח תכניות לקידום ילדים ונוער בסיכון
  • ג'וינט ישראל השקיע בשנים אלה סכום נוסף של כ 400 מיליון ₪ בפרויקטים חינוכיים לגיל הרך (כמו לדוג'PACT  לאוכלוסיית יוצאי העדה האתיופית)
  • בעשור האחרון פיתחה אשלים 300 תכניות שפעלו בכ 500 מסגרות שונות והעניקו שירותים ללמעלה מ 85,000 ילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם

בכנס לציון עשור להקמת עמותת אשלים – ג'וינט שיתקיים בשבוע הבא, מציגה עמותת אשלים הישגים בפעילותה לקידום מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון בישראל.

מזה שנים רבות עומד בפני מערכת השירותים החברתיים בישראל (רשויות הרווחה והחינוך) אתגר הטיפול בילדים ובני נוער המוגדרים כנמצאים במצבי סיכון. ההשקעה בתחום זה לא היתה זניחה, והוא זכה לתרומתם של ארגונים חברתיים רבים, אולם הייתה זו הקמתה של עמותת אשלים מיסודם של ג'וינט ישראל, הממשלה והפדרציה של ניו יורק שהביאה לראשונה לתוצאות ולפריצת הדרך המשמעותית בפעילות חיונית זו.

עד הקמת אשלים, פעלו הארגונים החברתיים  לטיפול בבעיה באופן נפרד, ללא תיאום ואף בכפילות. מעורבותם של המשרדים הממשלתיים השונים הייתה נחושה, אולם נראה כי דווקא הטיפול המקביל בבני הנוער וחוסר התיאום בין הגורמים הוא שפגע ביעילות הטיפול.

עמותת אשלים פתחה לראשונה בתחום זה ערוץ שותפות יעיל בין ג'וינט ישראל , יוזם הרעיון לבין ממשלת ישראל, משרדי החינוך, הרווחה והבריאות ופדרציית ניו יורק.

שותפות זו לא הסתפקה רק בהשקעת כספים ומשאבים רבים (כאמור סכום של למעלה מ 1.2 מליארד ₪ בעשור מאז הקמתה), אלא גם שמה לה למטרה לקבוע יחד מדיניות וקווי פעולה.אלה כללו הטמעתן של גישות חדשניות בתחום, שינוי מערך השירותים הניתנים לילדים בסיכון, בין היתר באמצעות פיתוח תכניות התומכות בשירותים הקהילתיים.לדוגמא קידום הקמתם של מרכזי הורים ילדים לצמצום התופעה שלהוצאת ילדים מהבית ומהסביבה הטבעית. דוגמא נוספת היא תכנית "מוטב יחדיו" שעוסקת בחיזוק השירותים הקיימים בקהילה. בנוסף עוסקת אשלים בהוצאה לפועל ותמיכה מקצועית וכספית במודלים ניסיוניים בתחומי הגיל הרך, הילדים הנוער ובהם גם כאלו בעלי צרכים מיוחדים,כל זאת  תוך תיאום רציף עם שותפיה בממשלה.

הנחת היסוד של אשלים הייתה כי ביצוע תוכניות משותפות בין משרדי הממשלה  אינה פשוטה, זאת משום שהיא מעלה על פני השטח את הבדלי התפיסות בין המשרדים ביחס לדרכי ההתערבות והטיפול בסוגיה נתונה, כמו גם השאלה לגבי האחריות המשרדית המתמשכת בשלב היישום ומאוחר יותר בשלב אימוץ התוכנית.  העבודה עודנה רבה.  לפיכך, לצד ההישגים המרשימים שנצברו במהלך העשור, ממשיך הצוות המקצועי של אשלים, ומשקיע מחשבה בפיתוח כיווני פעולה לעתיד.

"הפעילות המבוצעת על ידינו היא חשובה ומשפיעה על עתיד המדינה בהווה ובעתיד" אומר ד"ר רמי סולימני, מנכ"ל עמותת "אשלים": "בשנים האחרונות חלים שינויים מרכזיים במערכת השירותים ובמדיניות כלפי ילדים ובני נוער בסיכון, ושינויים אלה מציבים  בפני "אשלים" אתגרים משמעותיים להמשך בשיתוף מלא עם משרדי הממשלה והעמותות העוסקות בתחום זה"

ב 16 ליוני יערך כנס המסכם עשור לאשלים. בנוסף אליו עורכת העמותה במהלך החודש הקרוב מפגשים וכנסים נוספים בפרויקטים ובתוכניות אותן היא מאגדת תחתיה.

ארועים נוספים-

 16.6 כנס העשור באשלים בג'וינט, ופתיחת תערוכת העשור "העץ שלנו"

 16.6 השקת "עט השדה - כתב העט של אשלים" - הגיליון הראשון

18.6 תחרות הסיום שלNFTE  - "תחרות ארצית ראשונה של תכניתNFTE - נקודת מפנה", בסינמה סיטי

 25.6 כנס עמיתי אשלים בנושא "נערות על המפה", במיד"א

 26.6 כנס בנושא "יוצרים שינוי - הורים לילדים עם צרכים מיוחדים", במרכז הכנסים בעזריאלי