היום הבינלאומי למניעת התעללות בקשישים

היום הבינלאומי למניעת התעללות בקשישים

17/06/2008

כל זקן חמישי חשוף להתעללות, ניצול כלכלי והזנחה:

  • אחד מכל ארבעה זקנים בישראל (25.6%) זוהה כסובל מהזנחה כלשהי
  • במצבים של התעללות פיסית עמד שיעור התלונות על כמעט רבע מהמקרים

היום ה 17.6.08 יצוין בארץ היום הבינלאומי למניעת התעללות בקשישים.

מנתוני עמותת אשל –ג'וינט לפיתוח שירותים למען הזקן, נמצא כי אחד מכל 5 זקנים בישראל (18.4%) עובר התעללות, רוב  המקרים הם כלפי נשים. נשים ערביות הינן הקבוצה  הפגיעה ביותר.

אחד מכל ארבעה זקנים בישראל (25.6%) דיווח על הזנחה כלשהי. בהשוואה למקומות אחרים בהם נבדק הנושא בעולם, זהו אחוז גבוה.

15.2% מהזקנים שסבלו מהזנחה לא פנו לעזרה מתוך תפיסה שזה "ענין משפחתי פרטי". 11.3% מתוך "אהבת הפוגע".

עמותת אשל - גו'ינט ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים יזמו הקמתן של יחידות למניעת התעללות בזקנים והזנחתם. ב 24 מחלקות רווחה של הרשויות המקומיות מופעלות תכניות ייעודיות לטיפול ומניעה בקורבנות וכן בפוגעים. בשנת 2007 טופלו ביחידות אלה כ 2700  זקנים שהיו חשופים להתעללות. כמו כן ניתן טיפול מונע ל– 350 בני דור הביניים - מטפלים עיקריים.

ממצאי המחקר המלווה שנערך ביזמת אשל  ע"י מכון מאיירס ברוקדייל  מצביעים  על כך שמבין סוגי ההתעללות, שני שליש מהקורבנות סבלו מהתעללות פסיכולוגית ומחציתם מהתעללות פיסית. יותר משליש מהם נחשפו לניצול כלכלי וכחמישית מהם סבלו מהזנחה. למרות העובדה כי הזנחה היא סוג ההתעללות הנפוץ ביותר וכי הזנחה מאופיינת על ידי סימנים פיסיולוגיים הניתנים לזיהוי על ידי תצפית ובדיקות רפואיות ותפקודיות, רקעשרים אחוז זוהו ביחידה למניעת התעללות כסובלים מהזנחה וטופלו בהתאם. מן הממצאים עולה עוד כי בשני שליש מהמקרים שטופלו חל שיפור במצב.

מבין סוגי ההתעללות, השיפור המשמעותי ביותר חל במצבי הזנחה (שיעור של 72%). כאשר נעשתה הבחנה בין הזנחה מכוונת לכזו שאינה מכוונת, נמצא כי במקרי הזנחה בלתי מכוונת חל שיפור של 82%. יתכן וניתן להסביר זאת על ידי הממצא כי במצבי הזנחה אספקת שירותים תומכים(מרכז יום לקשיש, מטפל\ת וכו'), תורמת לשיפור במצבו של הקורבן הסובל מחסך בצרכיו הבסיסיים (הזנחה). עוד דווח כי הרחבת רשת התמיכה של הקורבן וכניסת הפוגע לתהליך הטיפולי מביאים לשינוי משמעותי בהפחתת אירועי התעללות.

לפי דיווחי העובדים הסוציאליים במחקר עלה כי במהלך 3 השנים בהן מופעלת התכנית למניעת התעללות בזקנים ברשויות המקומיות, עלה מספר ההפניות לאגף הרווחה בנושא. הדבר עשוי לנבוע מהגברת האיתור והזיהוי בקרב העובדים הסוציאליים בתוך האגף, הנגשת השירות הניתן על ידי העובדות הסוציאליות ועליה במודעות אנשי המקצוע בשירותים משיקים והגברת שיתופי הפעולה עמם. עוד אנו למדים כי מספר ההפניות מחברות המספקות שירותי סיעוד ומשירותי בריאות, עלה בשנים אלה. במקביל גדל מספר הפניות העצמיות.

עמותת אשל – ג'וינט יזמה קו טלפוני "קו לזקן" שמיועד לאתר זקנים במצוקה וכאלה החשופים להתעללות והזנחה . הקו מופעל ע"י מתנדבי ער"ן. כן עוסקת אשל בשיתוף משרדי הממשלה בריאות ובטחון פנים בהגברת המודעות בקרב גורמי הטיפול. הקימה מיזם משותף עם משטרת ישראל והרשויות המקומיות לסיוע לזקנים ברמה העירונית.

דר' שרה אלון מנהלת התכניות למניעת התעללות בזקנים באשל ג'וינט אומרת כי  יש קשר הדוק בין עליה במספר הזקנים המטופלים לבין העליה במודעות הציבור ואנשי המקצוע לנושא זה.

מחר, 18.6.08, יתקיים כנס ארצי המיועד לאנשי מקצוע, לציון יום המודעות הבינ"ל למניעת התעללות בזקנים. את הכנס יזמו משרד הרוחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, עמותת אשל – ג'וינט והמשרד לענייני גימלאים.

הכנס יתקיים במוזיאון ת"א  בין השעות 09:00 ל 14:30, בסיוע של עיריית ת"א.

* מנתוני השנתון הסטטיסטי "קשישים בישראל 2007" -  בישראל חיים כיום כ 702 אלף בני 65+