טכנולוגיה בשירות הזקן

טכנולוגיה בשירות הזקן

14/12/2008

טכנולוגיה בשירות הזקן והעמותה – במרכז דיוני הכנס הארצי השנתי של העמותות למען הזקן. בין נושאי הכנס – הנגשת מידע, הנגשת שמיעה, ניידות, מחשוב עמותות, התגוננות מול אלימות ועוד.

השר לענייני גמלאי רפי איתן, מנכ"ל משרד הרווחה והשירותיים החברתיים, ומנכ"ל ג'וינט ישראל ארנון מנטבר יפתחו ביום שני (22.12.2008) את הכנס הארצי השנתי של העמותות למען הזקן שיתקיים בכפר המכבייה ברמת גן. הכנס, בהנחיית מנכ"ל אשל פרופ' יצחק בריק, מוקדש השנה לדיונים בנושא התפקיד שממלאת הטכנולוגיה בשירות למען הזקן והעמותות בארץ, לקידום איכות חיי הזקנים בישראל.

הנושאים העיקריים שיידונו בכנס במושבים מקבילים יתמקדו בהנגשת מידע, שמיעה וראייה לזקן, התגוננות מול אלימות, ניידות, טכנולוגיה למניעת נפילות ונושא של מחשוב עמותות. קודם פתיחת הכנס ייערך יריד רעיונות ופרויקטים לשיפור איכות חייהם של זקנים.

במסגרת כנס העמותות יוענקו שמונה פרסי גליקמן לעמותות, לבתי אבות ולמרכזי יום על הישגים מיוחדים במהלך 2008. השנה בפעם השנייה יוענק גם פרס על-שם משפחת זמלמן שנספתה בשואה.

בישראל פועלות 124 עמותות למען זקנים. הזקנים בישראל (בני 65 ומעלה) מהווים כ 10% מהאוכלוסייה, כאשר 91% מהזקנים בארץ גרים בישובים עירוניים ו 27% מהם גרים בארבע הערים הגדולות: ירושלים, ת"א, חיפה וראשון לציון. אחוז הזקנים הגרים לבד עומד על 25%.  תוחלת החיים במדינת ישראל היא מהגבוהות בעולם 78 לגברים ו 86 לנשים.

הכנס הארצי השנתי של העמותות למען הזקן נערך על ידי אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל מייסודם של ג'וינט ישראל והממשלה, בשיתוף עם המשרד לענייני גמלאים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי ועמל – העמותה המרכזית למען הזקן בישראל.