מחר היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות

מחר היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות

02/12/2013

דו"ח "אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים" של ג'וינט ישראל-מסד נכויות ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, סוקר את תמונת המצב של אנשים עם מוגבלות בישראל במגוון תחומי חיים: דיור, מעורבות בחברה, תעסוקה, השכלה, חיים עצמאיים ועוד.

בג'וינט ישראל-מסד נכויות, שותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן, מפתחים שירותים חברתיים לאנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה. מן הדו"ח "אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים" עולה כי בישראל כ-800,000 אנשים עם מוגבלות בגילאי עבודה מתוכם כ-20,000 חיים במסגרות מוסדיות. המשמעות היא כי מרבית האנשים עם מוגבלות בישראל חיים בקהילה ונחוצים להם שירותים תומכי חיים עצמאיים.

עוד עולה מן הדו"ח כי קיימת הלימה בין עוני למוגבלות:54% מהאנשים עם מוגבלות אינם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית בהשוואה ל-36% בקרב אנשים ללא מוגבלות. כאשר בוחנים את נתוני התעסוקה, עולה כי רק 50% מהאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה מועסקים, בהשוואה ל-72% בקרב אנשים ללא מוגבלות. כמו כן, רק 5.4% מהמעסיקים מדווחים כי הם מעסיקים אנשים עם מוגבלות. 45% מהאנשים עם מוגבלות מדווחים כי אינם מעורבים כלל בקהילה.

לדברי ארנון מנטבר, מנכ"ל ג'וינט ישראל: "יציאה ממעגל העוני לא תתאפשר ללא שילוב בתעסוקה. יחד עם זאת, לא ניתן להסתכל על סוגיית תעסוקת אנשים עם מוגבלות, מבלי להסתכל על התמונה הרחבה יותר. דיור עצמאי בקהילה, רשתות חברתיות, השכלה, כישורי חיים, ביטחון עצמי, היעדר דעות קדומות – כל אלה הם קריטיים להשתלב כיום במעגל העבודה ולהתפרנס כראוי. חובתנו לפתח שירותים חברתיים המאפשרים חיים עצמאיים, זו החשיבות של ציון יום זה".

ג'יי רודרמן, נשיא קרן משפחת רודרמן, מצטרף לדבריו של מנטבר ומוסיף: "אני מקווה שנגיע ליום בו החברה שלנו לא תצטרך לציין את היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות כיוון שאנשים עם מוגבלות יהיו כבר משולבים בה באופן מלא".