על פי סקר חדש: גם בעתיד יעדיפו הישראלים להזדקן בקהילה

על פי סקר חדש: גם בעתיד יעדיפו הישראלים להזדקן בקהילה

30/06/2014

הסקר, שנערך על ידי מכון המחקר MarketWatch לבקשת ג'וינט ישראל-אשל, מראה כי מגמת ההזדקנות בקהילה תימשך גם בשנים הבאות. עם עליית תוחלת החיים והגידול בשיעור הזקנים באוכלוסייה הצפוי בעשורים הקרובים. מדובר בבעיה חברתית וכלכלית הדורשת היערכות מתאימה של כלל הרשויות העוסקות בנושא.

סקר חדש שערך מכון המחקר MarketWatch בקרב מדגם מייצג של בני 40-60 המטפלים בהוריהם המזדקנים, מגלה מגמה כללית של הנשאלים להעדיף את ההזדקנות של הוריהם בקהילה, על פני מסגרות מוסדיות. בסקר נבחנו מגוון שאלות על אופי הטיפול בהורים, ההשלכות של טיפול זה על חייהם וכן מוכנותם לשקול את שיכון הוריהם המזדקנים במסגרות מוסדיות, במידה וידעו כי מסגרות אלו אכן תוכלנה לתת מענה מיטבי להוריהם. כמחצית מהנשאלים השיבו כי לא היו מוכנים אפילו לשקול את האפשרות לשיכון הוריהם במסגרת מוסדית, גם אם היו יודעים שהיא נותנת מענה טוב לצרכי הוריהם. כשליש מהנשאלים השיבו כי היו מוכנים לשקול זאת.

לדברי יוסי היימן, מנכ"ל ג'וינט ישראל-אשל:"על פי הנתונים 97% מהזקנים בישראל מזדקנים כיום בקהילה, מדובר במגמה יציבה כבר לאורך שנים. לאור המצב הנתון הזה, פותח בעבר בג'וינט ישראל-אשל, בשיתוף משרד הרווחה והרשויות המקומיות, מודל הקהילות התומכות, שירות המאפשר הזדקנות בקהילה באופן ראוי ומכבד. החברות בקהילה תומכת מעניקה סל שירותים תומך הכולל בין היתר אב או אם קהילה, פעילות חברתית שבועית, חיבור למוקד מצוקה וחירום ושירותים רפואיים. בישראל ישנן כבר 261 קהילות תומכות, המעניקות שירות לכ-52 אלף זקנים".

נתוני הסקר ממחישים כי גם בני 40-60 כיום המטפלים בהוריהם, מאמינים בהזדקנות בקהילה ועל כן יבחרו באפשרות זו כאשר בעצמם יהיו זקנים בעוד שני עשורים."אם כיום בני 65+ מהווים כ-10% מהאוכלוסייה, בעוד שני עשורים הם צפויים להוות כ-14% מהאוכלוסייה. מדובר בגידול משמעותי מאוד המחייב היערכות של המערכות עוד היום".

בימים אלה עורכים בג'וינט ישראל-אשל תהליך של בחינת מודל הקהילות התומכות והתאמתו לאתגרי העתיד. בארגון בודקים אפשרויות להרחבת סל השירותים המוצעים במסגרת הקהילות התומכות והתאמתו למגמות הנובעות מעליית תוחלת החיים ומהצורך להוסיף מרכיבים נוספים לסל, העולים כצורך מאוכלוסיית הזקנים בישראל, כגון: סיוע בניהול משק בית באמצעות עזרה בקניות, הבאת תרופות הביתה, שילוב סל השירותים המותאם של הקהילה התומכת בתוך סל השירותים של גמלת סיעוד ועוד.

במסגרת מאמץ זה, ייערך ביום רביעי הקרוב ה-02 ביולי, כנס מקצועי ארצי בנושא קהילות תומכות ואתגרי הדור הבא שלהן.