לא זונחים את העסקים הקטנים והחברתיים

לא זונחים את העסקים הקטנים והחברתיים

31/07/2014

לאור המצב הביטחוני והמשבר אליו נקלעים עסקים קטנים ועסקים חברתיים רבים בדרום, החלו בג'וינט ישראל-תבת בקידום מהלך סיוע לטובת היום שאחרי. מפגש ייעוץ ראשון לבעלי עסקים קטנים כבר נערך השבוע (28.07) במועצה האזורית יואב, בהשתתפות 45 בעלי עסקים ויזמים.

כ-25,000 עסקים קטנים וחברתייםנמצאים בטווח של עד 50 ק"מ מרצועתעזה, מרביתם מתכננים את הוצאותיהם על בסיס הכנסות צפויות, דבר שהופך אותם לפגיעים מאוד. לאור המצב הביטחוני, אנו עדים לכך שאותם עסקים הם הראשונים לספוג הפסדים גדולים העלולים להביא למיטוטם הכלכלי. כאשר מדובר בעסקים החברתיים,  ארגונים המקדמים מטרות חברתיות באסטרטגיות עסקיות, איתנותם הפיננסית נמוכה אף יותר מזו של העסקים הקטנים.

על כן החלו בג'וינט ישראל-תבת בקידום שני מהלכים תומכי עסקים קטנים וחברתיים. בעבור עסקים קטנים, רתם הארגון את "מעברים"– תכנית שהקים לפיתוח תעסוקתי במועצות אזוריות, בשיתוף משרד הרווחה והמועצות האזוריות. "מעברים" החלה לפעול במתכונת חירום הכוללת סדנאות ייעודיות הנוגעות לדיני עבודה, מסלולי הסיוע של מערך "מעוף" לקידום עסקים קטנים של הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה, תזרים מזומנים בזמן חירום, תכניות מימון בזמן חירום, יצירת מנועים להגברת מכירות ועוד. "כאנשי מקצוע, אנו שמים דגש על היום שאחרי בו יצטרכו העסקים לחזור לשגרה ולפרנס משפחות", אומרת אפרת כהנא-בקלר, מנהלת ארצית של תכנית "מעברים" בג'וינט ישראל-תבת. "בנוסף להתאמת התכנים המועברים על ידינו, אנו רואים חשיבות בתיווך ויצירת קשר לעסקים גדולים המעוניינים לתמוך ולסייע לעסקים קטנים כמו לדוגמה ברכישת מרוכזת של חבילות שי לראש השנה", היא מוסיפה. סדנת חירום ראשונה כבר נערכה השבוע (28 ביולי) במועצה אזורית יואב בה השתתפו 45 בעלי עסקים ויזמים.

מהלך נוסף שמקדמים בימים אלה בג'וינט ישראל-תבת, נוגע לחיזוק החוסן של עסקים חברתיים. הארגון החל בקידום מהלך נסיוני המשלב מענקים, הלוואות, ייעוץ וליווי לעסקים אלו. בנוסף, נמשך גיוס הכספים להרחבת התמיכה בעסקים החברתיים לנוכח המשבר. "עסקים חברתיים מתקשים להשיג מקורות מימון בשגרה ועוד יותר בחירום. עסקים אלו הינם לרוב חדשים ומנסים לממש את מטרות קיומם באמצעות מנגנונים עסקיים", אומר אלי בנטאטה, המשנה למנכ"ל ג'וינט ישראל-תבת ומוסיף: "לכן החלטנו להתמקד בעסקים אלו על ידי בניית סל מענקים, הלוואות וייעוץ וליווי על פני זמן,  אשר יבטיחו את האיתנות החברתית והפיננסית שלהם גם ביום שאחרי".