מקדמים ביחד איכות חיים בנגב- סמינר מומחים באוניברסיטת בן- גוריון

מקדמים ביחד איכות חיים בנגב- סמינר מומחים באוניברסיטת בן- גוריון

04/02/2015
 
ביום 5.2.15 יישבו יחדיו חמישים מומחים מהאקדמיה, מהמגזר הציבורי והאזרחי בנגב, בסמינר שיערך בפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון, שנועד לבנות מדדי איכות חיים אזוריים בתחומים שונים תוך בחינה ועיבוד נתונים שנאספו בחודשים האחרונים מסדנאות שיתוף ציבור ייחודיות, שנערכו בישובי 'אשכול רשויות הנגב המזרחי'. 
 
הסמינר הינו המשך ישיר למהלך אזורי כולל ומשלים, שהחל במקביל למהלך הלאומי של פיתוח מדדים לאיכות חיים, אותו השיקה ממשלת ישראל בשנת 2012.
הנתונים אותם יעבדו המומחים בסמינר, נאספו מ 10 סדנאות שנערכו ביישובי אשכול נגב מזרחי בחצי השנה האחרונה (מצפה רמון, ירוחם, ערד, דימונה, חורה, נוה מדבר, מועצה אזורית תמר, אל קאסום ושתי סדנאות נוספות; האחת נערכה עם אוכלוסיה בעלי צרכים מיוחדים והשניה עם מנהיגות צעירה בחברה הבדואית במסגרת תוכנית הכשרה של עמותת 'כוכבי המדבר'), במטרה לשתף את ציבור התושבים ולשמוע מהם מהי איכות חיים עבורם. 
המשתתפים בסמינר יגבשו מסמך שיכלול רשימת מדדים אזוריים לאיכות חיים במטרה להנכיח ולהשמיע את קולם של אנשי הנגב ולהשפיע על מקבלי החלטות וקובעי מדיניות ברמה האזורית והלאומית.
 
מסמך ההמלצות יוצג במהלך כנס בו ישתתפו בכירים ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים נוספים הפועלים בנגב, במטרה להתניע חשיבה משותפת לפיתוח כלים יישומיים לשיפור איכות חיים. הכנס ייערך בדימונה ביום 24.3.15. 
 
פרופ' גיא בן-פורת, ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: "אוניברסיטת בן גוריון מחויבת לאחריות חברתית וסביבתית ולקידום פיתוח הנגב. זה אך טבעי כי כנס המומחים יתארח בין כותלי האוניברסיטה."
ד"ר ענת עתי-סריג, מנהלת פיתוח קדמה ואיכות חיים במכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל: "כחלק ממהלך מעמיק לעיצוב מדיניות מקדמת איכות חיים בישראל, סמינר המומחים האזורי בנגב מביא לידי ביטוי מנהיגות אזורית ומומחיות רב מגזרית משמעותית."
ד"ר גילי ברוך, שתי"ל, מנהלת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת, באר שבע: "סמינר המומחים הינו ציון דרך חשוב בפעילותנו ושם דגש על הקשר הישיר בין חשיבותה של פעילות כלכלית מקומית לאיכות חיים. בלב ליבה של הכלכלה המקומית המקיימת עומד עיקרון שיתוף אזרחי הנגב בקבלת החלטות הנוגעות לחיי היום יום של כולנו."