עברית

עברית

מסלולי קריירה: ייעוץ ארגוני עם אג'נדה

תכנית מסלולי קריירה מציעה מתודולוגיה וכלים בעבודה עם ארגונים. אחת ההתפתחויות החשובות בתכנית נוגעת לאיש המקצוע, המוביל את התהליך. התכנית מדברת שינוי ארגוני וככזה מצריכה התערבות מקצועית של יועץ ארגוני שזו התמחותו. היועץ בתכנית מסלולי קריירה הוא גם מנהל פרויקט, המניע ומבצע בפועל פעולות מעשיות בבניית מסלולי קריירה וביישומם.
 

השותפות הבין-מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

מסמך זה מתאר את תהליך התכנון האסטרטגי לתעסוקת אנשים עם מוגבלות ולהקמת "השותפות הבין-מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות". הצורך בתהליך נובע מהשיעור הנמוך של אנשים עם מוגבלות המשולבים בשוק בעבודה החופשי בישראל, ומתבסס על חזון משותף הרואה בשילוב אנשים עם מוגבלות בעולם התעסוקה נורמה חברתית מחייבת. ממשלה, מגזר עסקי ומגזר שלישי - מהווה -PPSP) Public-Private-Social Partnership) - הקמת שותפות בין-מגזרית סמל למעורבות, לאחריות ולהתגייסות החברה כולה, על מוסדותיה ומגזריה השונים, לנושא. כמו כן, השותפות מתמודדת עם אתגר שאינו יכול לקבל מענה אמיתי כתוצאה מפעולתו של כל מגזר בנפרד.

תדריך סולמות קריירה

החוברת מיועדת לארבעה קהלי יעד מרכזיים שיש להם נגיעה להתוויית מסלולי ההתפתחות המקצועית של הפרט בשוק העבודה: למעסיקים, ובפרט לאנשי משאבי אנוש, גיוס, הדרכה ופיתוח עובדים; לעובדים המצויים בתפקידים בעלי כושר השתכרות נמוך; למקדמי תעסוקה ולצוות המקצועי בתכניות השונות וכן לשותפינו מהמגזר הציבורי והמגזר השלישי.

זכותך לדעת: תדריך משפטי ופיננסי לאישה החרדית העובדת

"זכותך לדעת" עוסק בהיבטים משפטיים ופיננסיים הנוגעים אליך כאשה עובדת, ומטרתו לעזור לך להיות מושכלת יותר, מודעת לזכויותייך ולחובותייך ומבינה את המשמעות של צעדים שונים שאת נוקטת בהקשר לעבודתך.
בתדריך ניתן למצוא מגוון נושאים מעשיים לשימושך כבוגרת סמינר בית יעקב בעולם העבודה. נושאים אלו ילוו אותך משלב ההתנסות הראשונית, דרך שגרת העבודה עם המשפחה המתפתחת ואף בחיפוש עבודה חדשה, כולל: מושגים הקשורים לריאיון עבודה, חוזה עבודה, חופשות, תנאים סוציאליים, פיטורים, התפטרות ועוד.