עברית

עברית

קידום בתעסוקה: תדריך הפעלה

חוברת "קידום בתעסוקה" מורכבת משני חלקים: בחלק הראשון ניתן למצוא מידע המסייע להבנת תמונת המצב של עובדים בשכר נמוך והמגמות לאורך זמן, הגדרת נושא ההתמדה והקידום, הקשר ליכולת הפרנסה לאורך זמן ודוגמאות מן הנעשה בעולם. בנוסף, תוצג התנסות ג'וינט ישראל-תבת בתכניות קידום, לרבות תוצאות המחקר הראשוני ומבוא למחקר ההמשך, המתוכנן יחד עם מחלקת המחקר של המוסד לביטוח לאומי. החלק השני של החוברת מכיל את סט הכלים והגדרות התפקיד, המיועדים לעוסקים במלאכה המורכבת של סיוע לפרטים להתמיד ולהתקדם בשוק העבודה הדינמי והמורכב.