עברית

עברית

קידום בתעסוקה: תדריך הפעלה

חוברת "קידום בתעסוקה" מורכבת משני חלקים: בחלק הראשון ניתן למצוא מידע המסייע להבנת תמונת המצב של עובדים בשכר נמוך והמגמות לאורך זמן, הגדרת נושא ההתמדה והקידום, הקשר ליכולת הפרנסה לאורך זמן ודוגמאות מן הנעשה בעולם. בנוסף, תוצג התנסות ג'וינט ישראל-תבת בתכניות קידום, לרבות תוצאות המחקר הראשוני ומבוא למחקר ההמשך, המתוכנן יחד עם מחלקת המחקר של המוסד לביטוח לאומי. החלק השני של החוברת מכיל את סט הכלים והגדרות התפקיד, המיועדים לעוסקים במלאכה המורכבת של סיוע לפרטים להתמיד ולהתקדם בשוק העבודה הדינמי והמורכב.

פיתוח קשרי מעסיקים

אחד האתגרים הגדולים של החברה הישראלית כיום הוא שילובן בעבודה של אוכלוסיות שאין להן ייצוג הולם בעולם התעסוקה. קבוצות אוכלוסייה ייחודיות אלה זקוקות להכוונה ולסיוע כדי להשתלב בעולם העבודה המשתנה והמתפתח. תכניות העסוקה המגוונות פועלות כדי לסייע לציבור שמעוניין בכך להתפרס ולצאת ממעגל העוני.

חוברת קשרי מעסיקים גובשה בג'וינט-תבת במטרה לשמש את אנשי המקצוע בתכניות התעסוקה ולספק להם גוף ידע וכלי עבודה ייעודיים, זמינים ויישומיים בעבודתם עם מעסיקים.

קשר ירוק

גינון היה מאז ומתמיד אחד העיסוקים המקנים לאדם רוגע, שלווה, פורקן, סיפוק ויצירה. חוברת זו מיועדת למפעילי תכניות בין-דוריות במסגרות חינוכיות ובקהילה, ומטרתה לעודד התנדבות בקרב שתי האוכלוסיות, תוך הדגשת העבודה השיתופית ביניהן. התכנית מיועדת לשמש את בתי הספר עליהם נמנים תלמידים, צוות חינוכי ומנהלים וכן מסגרות המספקות שירותים לזקנים, במטרה לשתף פעולה בכל שלבי הקמת הגינה החל משלב החשיבה והתכנון ועד לשלב ההפעלה.

הקול בגיל

בשנת 2012 יזם ג'וינט ישראל את תכנית "הקול בגיל" במטרה לייצר פלטפורמה שתאפשר פיתוח של תכניות התנדבות בין-דוריות חדשנות וייחודיות. חוברת זו היא תוצר של הפיילוט, במהלכו פעלו יחד בני נוער וזקנים מתנדבים בחמש-עשרה רשויות שונות ברחבי הארץ במגוון תכניות התנדבות משותפות.

המודל המוצג כאן מסכם את תוצרי הפיילוט וכן ממקד את המסקנות שנבעו ממנו, כך שהוא מהווה מודל פרקטי הניתן ליישום ולהטמעה בכל רשות המבקשת לשלב במסגרת תכניות התנדבות בין-דוריות.

משפט, צדק וזקנה

מה הקשר בין משפט, צדק וזקנה? כיצד החוק בישראל מתייחס לאוכלוסייה הזקנה? האם האוכלוסייה המבוגרת בישראל זוכה לזכויות ולמעמד או האם היא מופלית לרעה וסובלת מהדרה והשתקה? האם ניתן לזהות מאפיינים כלליים המצויים בחוקים המסדירים את מעמדם החוקי של הזקנים? ספר זה בא לתת מענה לשאלות אלה, ולתאר בפני קוראיו את יחסי הגומלין שבין החקיקה ובין קבוצת הזקנים בחברה הישראלית.

התכנית הבין-לאומית של מדריד לפעולה בתחום הזקנה

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה וג'וינט ישראל-אשל מתכבדים להביא לציבור הקוראים בישראל את הגרסה העברית לתכנית הפעולה הבין-לאומית של מדריד בתחום הזקנה (Madrid International Plan of Action on Ageing) משנת 2002, הידועה גם בתוארה הקצר "תכנית הפעולה של מדריד".

זיהוי התעללות והזנחה של זקנים

החוברת "זיהוי התעללות והזנחה של זקנים" שנכתבה על ידי ד"ר שרה אלון נותנת בידי אנשי המקצוע כלים לאיתור גילויי התעללות והזנחה של זקנים. למידע הזה חשיבות מרובה בהתחשב בכך שלמרות היקפה המדאיג של הבעיה, עדיין קיימים קשיים בחשיפתה. 

החוברת מיועדת לאנשי מקצוע המטפלים בזקנים הניצבים בעמדות מרכזיות לאיתור וזיהוי, חשיפת הבעיה ומתן מענים לקורבנות למעשי פגישה, התעללות והזנה. החוברת מעניקה לאנשי המקצוע ידע בסיסי על התופעה, היקפה ומאפייניה, סימנים לזיהויה ומידע על שירותים קיימים ואמצעים חוקיים.