עברית

עברית

האתגר שבהזדקנות

תהליך ההזדקנות כרוך באתגרים רבים. זהו מסע הישרדות רצוף שינויים, אבדנים ופרידות, אך טמונה בו גם אפשרות לצמיחה ולהתחפתחות.

בתבונה וברגישות, מתוך ידע מקצועי מעמיק וניסיון אישי מרתק ד"ר ליאור בר-טור מערערת על תפיסות ישנות ומציבה אתגר בפני מטפלים ומטופלים כאחד.

הספר מיועד לכל מי שעוסקים בזקנה - לפסיכולוגים, לעובדים סוציאליים ולמומחים מתחומים אחרים, למטפלים, לבני משפחה, לסטודנטים וכמובן - לזקנים המתמודדים בעצמם עם שאלות וקשיים ולכל מי שמבקש להעמיק את הידע וההבנה של תהליך ההזדקנות והזקנה.

אלצהיימר ודמנציות אחרות

העלייה המהירה בתוחלת החיים, המאפיינת את השנים האחרונות, מגדילה גם את הסיכון לחלות במחלה דמנטית. כל אדם חמישי מעל גיל 65 עלול לחלות במחלה דמנטית ובגיל 90 הסיכון מגיע לאחד משני זקנים.

הטיפול בחולים הסובלים מירידה קוגניטיבית, מגילויים של דמנציה וממחלת אלצהיימר קשה כמו הטיפול בזקנים סיעודיים ומוגבלים פיזית, ולעתים אף יותר. ההתמודדות עם מחלת האלצהיימר מציבה בפני החולים עצמם ובפני בני משפחותיהם ואנשי המקצוע המטפלים בהם אתגרים עצומים.

טיפול בית בזקנים המוגבלים בתפקוד

הטיפול בבית הופך בשנים האחרונות לתופעה הולכת ונפוצה. זאת, מתוך הכרה, כי טובתו של הזקן להיות מטופל בביתו, כשהוא מוקף בבני משפחתו וגם כדי להביא לריסון ההוצאה הציבורית עבור שירותי בריאות בכלל ושירותי אשפוז בפרט.

הספר "טיפול בית בזקנים המוגבלים בתפקודם" עוסק במערכת הטיפול בזקנים חולים, ברמות שונות ובשלבים שונים של חולי ותחלואה, וכן בזקנים מוגבלים בתפקודם היומיומי, שצורכיהם מחייבים טיפול בבית.

כוח להמשיך

מחלת אלצהיימר, מחוץ לכל הגדרותיה, היא מחלה עצובה. קשה לתפוס כיצד אדם קרוב ואהוב, שהיה עצמאי, פועל ותומך באחרים כל חייו, "נעלם" אט-אט ובמקומו מופיע מישהו זר, אשר דומה לו מבחינה חיצונית אך שונה ממנו לחלוטין בתנהגותו ובמעשיו. נוסף לכך, היות שהמחלה היא פנימית ואין, בדרך כלל, שינוי חיצוני אצל החולה, קשה שבעתיים להבחין בה.

הטיפול באדם החולה במחלת אלצהיימר קשה ביותר.

פעילים ונהנים

כל פעילות המותאמת ליכולת של דיירי בתי אבות משפיעה לחיוב על מצבם, משפרת את מצב רוחם ותורמת לאיכות החיים שלהם.

"פעילים ונהנים" היא חוברת הדרכה שפותחה על ידי צוות מדריכות התעסוקה במרכז הגריאטרי בנתניה ביוזמתה של מנהלת הריפוי בעיסוק, נעמי שביט. 

חוברת ההדרכה שופעת רעיונות מקוריים המבטאים את המאמץ של אשל לסייע בהבטחת ניצול נבון ומנה של שעות הפנאי של הזקנים וביצירת תנאים לזקנה נעימה.

הזקן והמשפחה

קובעי המדיניות החברתית ברחבי העולם מודעים יותר ויותר למהפכה הדמוגרפית המתחוללת בשנים האחרונות. האוכלוסייה מזדקנת והולכת, תוחלת החיים ממשיכה לעלות בקצב מהיר, מספר הילדים קטן, כוח העבודה מצטמצם ויחסי התלות בין האוכלוסייה הפעילה בשוק העבודה לבין אלה שאינם עובדים מתעצמים וגדלים.

להצמיח שינוי

במשך ארבעה שנים פעלה בירושלים תכנית "שילוב קשישים בגינות קהילתיות" כדי לעודד פעילות של זקנים בגינות ובאתר טבע קהילתיים בעיר. 

החוברת סוקרת את השגי התכנית ומציגה גם גינון טיפולי לפעילויות פרטניות וקבוצתיות עם זקנים.

בחוברת משולבים נתונים ממחקר הערכה שליווה את התכנית.