תבת

תבת

תכנית חן: מדריך הפעלה

תכנית ח"ן פותחה בשנת 2009 על ידי ממשלת ישראל וג'וינט ישראל כדי לחזק את המגמה של ההכשרה החלופית למקצועות בעלי אופק תעסוקתי בסמינרים החרדיים לנשים. מטרת התכנית הייתה למקצע את הסמינרים והתלמידות בהכוון לימודי ותעסוקתי כדי לאפשר תעסוקה איכותית, התמדה וקידום בעולם העבודה. במקביל עבדה התכנית עם מעסיקים כדי לייצר הכשרות מותאמות לשוק העבודה, למקצועות הנדרשים בו ולמאפיינים התרבותיים הייחודיים של בנות הסמינרים.

מסלולי קריירה: ייעוץ ארגוני עם אג'נדה

תכנית מסלולי קריירה מציעה מתודולוגיה וכלים בעבודה עם ארגונים. אחת ההתפתחויות החשובות בתכנית נוגעת לאיש המקצוע, המוביל את התהליך. התכנית מדברת שינוי ארגוני וככזה מצריכה התערבות מקצועית של יועץ ארגוני שזו התמחותו. היועץ בתכנית מסלולי קריירה הוא גם מנהל פרויקט, המניע ומבצע בפועל פעולות מעשיות בבניית מסלולי קריירה וביישומם.
 

תדריך סולמות קריירה

החוברת מיועדת לארבעה קהלי יעד מרכזיים שיש להם נגיעה להתוויית מסלולי ההתפתחות המקצועית של הפרט בשוק העבודה: למעסיקים, ובפרט לאנשי משאבי אנוש, גיוס, הדרכה ופיתוח עובדים; לעובדים המצויים בתפקידים בעלי כושר השתכרות נמוך; למקדמי תעסוקה ולצוות המקצועי בתכניות השונות וכן לשותפינו מהמגזר הציבורי והמגזר השלישי.

זכותך לדעת: תדריך משפטי ופיננסי לאישה החרדית העובדת

"זכותך לדעת" עוסק בהיבטים משפטיים ופיננסיים הנוגעים אליך כאשה עובדת, ומטרתו לעזור לך להיות מושכלת יותר, מודעת לזכויותייך ולחובותייך ומבינה את המשמעות של צעדים שונים שאת נוקטת בהקשר לעבודתך.
בתדריך ניתן למצוא מגוון נושאים מעשיים לשימושך כבוגרת סמינר בית יעקב בעולם העבודה. נושאים אלו ילוו אותך משלב ההתנסות הראשונית, דרך שגרת העבודה עם המשפחה המתפתחת ואף בחיפוש עבודה חדשה, כולל: מושגים הקשורים לריאיון עבודה, חוזה עבודה, חופשות, תנאים סוציאליים, פיטורים, התפטרות ועוד.