תבת

תבת

תכנית מפתח: ספר הפעלה

מרכזי מפתח מהווים כיום את הכתובת המרכזית לכל צרכי התעסוקה של החברה החרדית. רשת המרכזים, הכוללת את שני מרכזי ההכוון בירושלים ובני ברק שממשיכים את פעילות מפתח. הרשת פרוסה ברחבי הארץ ומעניקה מגוון רחב של שירותים בתחום התעסוקה שעוצבו עבור החברה החרדית ומתחדשים כל העת בשירותים נוספים בהתאם לצרכים העולים מן השטח.

קידום בתעסוקה: תדריך הפעלה

חוברת "קידום בתעסוקה" מורכבת משני חלקים: בחלק הראשון ניתן למצוא מידע המסייע להבנת תמונת המצב של עובדים בשכר נמוך והמגמות לאורך זמן, הגדרת נושא ההתמדה והקידום, הקשר ליכולת הפרנסה לאורך זמן ודוגמאות מן הנעשה בעולם. בנוסף, תוצג התנסות ג'וינט ישראל-תבת בתכניות קידום, לרבות תוצאות המחקר הראשוני ומבוא למחקר ההמשך, המתוכנן יחד עם מחלקת המחקר של המוסד לביטוח לאומי. החלק השני של החוברת מכיל את סט הכלים והגדרות התפקיד, המיועדים לעוסקים במלאכה המורכבת של סיוע לפרטים להתמיד ולהתקדם בשוק העבודה הדינמי והמורכב.

פיתוח קשרי מעסיקים

אחד האתגרים הגדולים של החברה הישראלית כיום הוא שילובן בעבודה של אוכלוסיות שאין להן ייצוג הולם בעולם התעסוקה. קבוצות אוכלוסייה ייחודיות אלה זקוקות להכוונה ולסיוע כדי להשתלב בעולם העבודה המשתנה והמתפתח. תכניות העסוקה המגוונות פועלות כדי לסייע לציבור שמעוניין בכך להתפרס ולצאת ממעגל העוני.

חוברת קשרי מעסיקים גובשה בג'וינט-תבת במטרה לשמש את אנשי המקצוע בתכניות התעסוקה ולספק להם גוף ידע וכלי עבודה ייעודיים, זמינים ויישומיים בעבודתם עם מעסיקים.

פיתוח מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה

ג'וינט ישראל-תבת, המהווה שותפות בין ממשלת ישראל וג'וינט ישראל, יחד עם עסקים שונים, שמו להם למטרה להוביל פיתוח מודלים לקידום תעסוקתי של אוכלוסיות מגוונות, באמצעות פיתוח מסלולי קריירה בארגונים נבחרים במשק, שבהם קיים ביקוש לעובדים, אך לרוב הם נעדרים אופק תעסוקתי.

חוברת זו נסמכת על הידע התיאורטי הנצבר מהעולם לצד הניסיון והידע הייחודי שפותח בג'וינט ישראל-תבת, לאור פיתוח מסלולי קריירה עם עסקים מובילים במשק.