זקנה

זקנה

קשר ירוק

גינון היה מאז ומתמיד אחד העיסוקים המקנים לאדם רוגע, שלווה, פורקן, סיפוק ויצירה. חוברת זו מיועדת למפעילי תכניות בין-דוריות במסגרות חינוכיות ובקהילה, ומטרתה לעודד התנדבות בקרב שתי האוכלוסיות, תוך הדגשת העבודה השיתופית ביניהן. התכנית מיועדת לשמש את בתי הספר עליהם נמנים תלמידים, צוות חינוכי ומנהלים וכן מסגרות המספקות שירותים לזקנים, במטרה לשתף פעולה בכל שלבי הקמת הגינה החל משלב החשיבה והתכנון ועד לשלב ההפעלה.

הקול בגיל

בשנת 2012 יזם ג'וינט ישראל את תכנית "הקול בגיל" במטרה לייצר פלטפורמה שתאפשר פיתוח של תכניות התנדבות בין-דוריות חדשנות וייחודיות. חוברת זו היא תוצר של הפיילוט, במהלכו פעלו יחד בני נוער וזקנים מתנדבים בחמש-עשרה רשויות שונות ברחבי הארץ במגוון תכניות התנדבות משותפות.

המודל המוצג כאן מסכם את תוצרי הפיילוט וכן ממקד את המסקנות שנבעו ממנו, כך שהוא מהווה מודל פרקטי הניתן ליישום ולהטמעה בכל רשות המבקשת לשלב במסגרת תכניות התנדבות בין-דוריות.

משפט, צדק וזקנה

מה הקשר בין משפט, צדק וזקנה? כיצד החוק בישראל מתייחס לאוכלוסייה הזקנה? האם האוכלוסייה המבוגרת בישראל זוכה לזכויות ולמעמד או האם היא מופלית לרעה וסובלת מהדרה והשתקה? האם ניתן לזהות מאפיינים כלליים המצויים בחוקים המסדירים את מעמדם החוקי של הזקנים? ספר זה בא לתת מענה לשאלות אלה, ולתאר בפני קוראיו את יחסי הגומלין שבין החקיקה ובין קבוצת הזקנים בחברה הישראלית.

התכנית הבין-לאומית של מדריד לפעולה בתחום הזקנה

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה וג'וינט ישראל-אשל מתכבדים להביא לציבור הקוראים בישראל את הגרסה העברית לתכנית הפעולה הבין-לאומית של מדריד בתחום הזקנה (Madrid International Plan of Action on Ageing) משנת 2002, הידועה גם בתוארה הקצר "תכנית הפעולה של מדריד".

זיהוי התעללות והזנחה של זקנים

החוברת "זיהוי התעללות והזנחה של זקנים" שנכתבה על ידי ד"ר שרה אלון נותנת בידי אנשי המקצוע כלים לאיתור גילויי התעללות והזנחה של זקנים. למידע הזה חשיבות מרובה בהתחשב בכך שלמרות היקפה המדאיג של הבעיה, עדיין קיימים קשיים בחשיפתה. 

החוברת מיועדת לאנשי מקצוע המטפלים בזקנים הניצבים בעמדות מרכזיות לאיתור וזיהוי, חשיפת הבעיה ומתן מענים לקורבנות למעשי פגישה, התעללות והזנה. החוברת מעניקה לאנשי המקצוע ידע בסיסי על התופעה, היקפה ומאפייניה, סימנים לזיהויה ומידע על שירותים קיימים ואמצעים חוקיים.

האתגר שבהזדקנות

תהליך ההזדקנות כרוך באתגרים רבים. זהו מסע הישרדות רצוף שינויים, אבדנים ופרידות, אך טמונה בו גם אפשרות לצמיחה ולהתחפתחות.

בתבונה וברגישות, מתוך ידע מקצועי מעמיק וניסיון אישי מרתק ד"ר ליאור בר-טור מערערת על תפיסות ישנות ומציבה אתגר בפני מטפלים ומטופלים כאחד.

הספר מיועד לכל מי שעוסקים בזקנה - לפסיכולוגים, לעובדים סוציאליים ולמומחים מתחומים אחרים, למטפלים, לבני משפחה, לסטודנטים וכמובן - לזקנים המתמודדים בעצמם עם שאלות וקשיים ולכל מי שמבקש להעמיק את הידע וההבנה של תהליך ההזדקנות והזקנה.

אלצהיימר ודמנציות אחרות

העלייה המהירה בתוחלת החיים, המאפיינת את השנים האחרונות, מגדילה גם את הסיכון לחלות במחלה דמנטית. כל אדם חמישי מעל גיל 65 עלול לחלות במחלה דמנטית ובגיל 90 הסיכון מגיע לאחד משני זקנים.

הטיפול בחולים הסובלים מירידה קוגניטיבית, מגילויים של דמנציה וממחלת אלצהיימר קשה כמו הטיפול בזקנים סיעודיים ומוגבלים פיזית, ולעתים אף יותר. ההתמודדות עם מחלת האלצהיימר מציבה בפני החולים עצמם ובפני בני משפחותיהם ואנשי המקצוע המטפלים בהם אתגרים עצומים.

טיפול בית בזקנים המוגבלים בתפקוד

הטיפול בבית הופך בשנים האחרונות לתופעה הולכת ונפוצה. זאת, מתוך הכרה, כי טובתו של הזקן להיות מטופל בביתו, כשהוא מוקף בבני משפחתו וגם כדי להביא לריסון ההוצאה הציבורית עבור שירותי בריאות בכלל ושירותי אשפוז בפרט.

הספר "טיפול בית בזקנים המוגבלים בתפקודם" עוסק במערכת הטיפול בזקנים חולים, ברמות שונות ובשלבים שונים של חולי ותחלואה, וכן בזקנים מוגבלים בתפקודם היומיומי, שצורכיהם מחייבים טיפול בבית.