חוברת

חוברת

פיתוח קשרי מעסיקים

אחד האתגרים הגדולים של החברה הישראלית כיום הוא שילובן בעבודה של אוכלוסיות שאין להן ייצוג הולם בעולם התעסוקה. קבוצות אוכלוסייה ייחודיות אלה זקוקות להכוונה ולסיוע כדי להשתלב בעולם העבודה המשתנה והמתפתח. תכניות העסוקה המגוונות פועלות כדי לסייע לציבור שמעוניין בכך להתפרס ולצאת ממעגל העוני.

חוברת קשרי מעסיקים גובשה בג'וינט-תבת במטרה לשמש את אנשי המקצוע בתכניות התעסוקה ולספק להם גוף ידע וכלי עבודה ייעודיים, זמינים ויישומיים בעבודתם עם מעסיקים.

התכנית הבין-לאומית של מדריד לפעולה בתחום הזקנה

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה וג'וינט ישראל-אשל מתכבדים להביא לציבור הקוראים בישראל את הגרסה העברית לתכנית הפעולה הבין-לאומית של מדריד בתחום הזקנה (Madrid International Plan of Action on Ageing) משנת 2002, הידועה גם בתוארה הקצר "תכנית הפעולה של מדריד".

פעילים ונהנים

כל פעילות המותאמת ליכולת של דיירי בתי אבות משפיעה לחיוב על מצבם, משפרת את מצב רוחם ותורמת לאיכות החיים שלהם.

"פעילים ונהנים" היא חוברת הדרכה שפותחה על ידי צוות מדריכות התעסוקה במרכז הגריאטרי בנתניה ביוזמתה של מנהלת הריפוי בעיסוק, נעמי שביט. 

חוברת ההדרכה שופעת רעיונות מקוריים המבטאים את המאמץ של אשל לסייע בהבטחת ניצול נבון ומנה של שעות הפנאי של הזקנים וביצירת תנאים לזקנה נעימה.

עט השדה - גיליון 17 (נובמבר 2016)

"עט השדה" הוא כתב עת חברתי-מקצועי דו-שנתי בהוצאת גו'ינט ישראל-אשלים. בעט השדה מפורסמים מאמרים עיוניים, מחקרים, יומני שדה ויצירות במגוון נושאים מקצועיים בתחום ילדים ונוער במצבי סיכון ומשפחותיהם. בגיליון זה, בסימן "על שייכות ומעורבות חברתית", נבקש לצעוד צעד אחד קדימה ולדון במשמעות הנגזרת מן התפיסה כי שייכות אינה רק תחושה אנושית משותפת, אלא גם צורך וזכות של כל אדם.