מדריך

מדריך

קידום בתעסוקה: תדריך הפעלה

חוברת "קידום בתעסוקה" מורכבת משני חלקים: בחלק הראשון ניתן למצוא מידע המסייע להבנת תמונת המצב של עובדים בשכר נמוך והמגמות לאורך זמן, הגדרת נושא ההתמדה והקידום, הקשר ליכולת הפרנסה לאורך זמן ודוגמאות מן הנעשה בעולם. בנוסף, תוצג התנסות ג'וינט ישראל-תבת בתכניות קידום, לרבות תוצאות המחקר הראשוני ומבוא למחקר ההמשך, המתוכנן יחד עם מחלקת המחקר של המוסד לביטוח לאומי. החלק השני של החוברת מכיל את סט הכלים והגדרות התפקיד, המיועדים לעוסקים במלאכה המורכבת של סיוע לפרטים להתמיד ולהתקדם בשוק העבודה הדינמי והמורכב.

קשר ירוק

גינון היה מאז ומתמיד אחד העיסוקים המקנים לאדם רוגע, שלווה, פורקן, סיפוק ויצירה. חוברת זו מיועדת למפעילי תכניות בין-דוריות במסגרות חינוכיות ובקהילה, ומטרתה לעודד התנדבות בקרב שתי האוכלוסיות, תוך הדגשת העבודה השיתופית ביניהן. התכנית מיועדת לשמש את בתי הספר עליהם נמנים תלמידים, צוות חינוכי ומנהלים וכן מסגרות המספקות שירותים לזקנים, במטרה לשתף פעולה בכל שלבי הקמת הגינה החל משלב החשיבה והתכנון ועד לשלב ההפעלה.

הקול בגיל

בשנת 2012 יזם ג'וינט ישראל את תכנית "הקול בגיל" במטרה לייצר פלטפורמה שתאפשר פיתוח של תכניות התנדבות בין-דוריות חדשנות וייחודיות. חוברת זו היא תוצר של הפיילוט, במהלכו פעלו יחד בני נוער וזקנים מתנדבים בחמש-עשרה רשויות שונות ברחבי הארץ במגוון תכניות התנדבות משותפות.

המודל המוצג כאן מסכם את תוצרי הפיילוט וכן ממקד את המסקנות שנבעו ממנו, כך שהוא מהווה מודל פרקטי הניתן ליישום ולהטמעה בכל רשות המבקשת לשלב במסגרת תכניות התנדבות בין-דוריות.

זיהוי התעללות והזנחה של זקנים

החוברת "זיהוי התעללות והזנחה של זקנים" שנכתבה על ידי ד"ר שרה אלון נותנת בידי אנשי המקצוע כלים לאיתור גילויי התעללות והזנחה של זקנים. למידע הזה חשיבות מרובה בהתחשב בכך שלמרות היקפה המדאיג של הבעיה, עדיין קיימים קשיים בחשיפתה. 

החוברת מיועדת לאנשי מקצוע המטפלים בזקנים הניצבים בעמדות מרכזיות לאיתור וזיהוי, חשיפת הבעיה ומתן מענים לקורבנות למעשי פגישה, התעללות והזנה. החוברת מעניקה לאנשי המקצוע ידע בסיסי על התופעה, היקפה ומאפייניה, סימנים לזיהויה ומידע על שירותים קיימים ואמצעים חוקיים.

פעילים ונהנים

כל פעילות המותאמת ליכולת של דיירי בתי אבות משפיעה לחיוב על מצבם, משפרת את מצב רוחם ותורמת לאיכות החיים שלהם.

"פעילים ונהנים" היא חוברת הדרכה שפותחה על ידי צוות מדריכות התעסוקה במרכז הגריאטרי בנתניה ביוזמתה של מנהלת הריפוי בעיסוק, נעמי שביט. 

חוברת ההדרכה שופעת רעיונות מקוריים המבטאים את המאמץ של אשל לסייע בהבטחת ניצול נבון ומנה של שעות הפנאי של הזקנים וביצירת תנאים לזקנה נעימה.

להצמיח שינוי

במשך ארבעה שנים פעלה בירושלים תכנית "שילוב קשישים בגינות קהילתיות" כדי לעודד פעילות של זקנים בגינות ובאתר טבע קהילתיים בעיר. 

החוברת סוקרת את השגי התכנית ומציגה גם גינון טיפולי לפעילויות פרטניות וקבוצתיות עם זקנים.

בחוברת משולבים נתונים ממחקר הערכה שליווה את התכנית.

חיזוק הזיכרון

המדריך בנוי משבעה פרקים. מומלץ לקרא בכל פעם פרק אחד בלבד, לרשום פרטים מעניינים או חשבים, לחזור ולקרא במדריך כמה פעמים, לספר על הכתוב בו לחברים או לבני משפחה, והחשוב מכל - להשתמש בהצעות ובשיטות השונות המובאות בו בחיי היומיום.

בכמה מהפרקים מופיעה הפינה "נזכור ש..." ובה הכללים המרכזיים והחשובים ביותר המופיעים באותו פרק. שינון קבוע של כללים אלו מבטיח היכרות טובה עם הכתוב במדריך ושליטה בעזרים המוצעים בו. "פינת הזהב" כוללת טיפים שימושיים בנושא הנדון.

פיתוח מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה

ג'וינט ישראל-תבת, המהווה שותפות בין ממשלת ישראל וג'וינט ישראל, יחד עם עסקים שונים, שמו להם למטרה להוביל פיתוח מודלים לקידום תעסוקתי של אוכלוסיות מגוונות, באמצעות פיתוח מסלולי קריירה בארגונים נבחרים במשק, שבהם קיים ביקוש לעובדים, אך לרוב הם נעדרים אופק תעסוקתי.

חוברת זו נסמכת על הידע התיאורטי הנצבר מהעולם לצד הניסיון והידע הייחודי שפותח בג'וינט ישראל-תבת, לאור פיתוח מסלולי קריירה עם עסקים מובילים במשק.