פרס זוסמן-ג'וינט | ג'וינט ישראל

פרס זוסמן-ג'וינט

פרס זוסמן-ג'וינט

 • פרס זוסמן- ג'וינט
  פרס זוסמן-ג'וינט ע"ש לאונור ולארי זוסמן ז"ל למצוינות בתחום השירותים החברתים בישראל.

  מזה למעלה מעשור מוענק פרס זוסמן-ג'וינט למצויינות בתחום פיתוח השירותים החברתיים בישראל. פרס זוסמן-ג'וינט נחשב לפרס הגדול ביותר בתחום העשייה החברתית בישראל, ומטרתו להגביר את המודעות לנושא החברתי ולהודות לאנשים המסייעים לקבוצות חלשות בחברה. עבודתם של הזוכים מדי שנה מדגישה את המחויבות העמוקה של ג'וינט ישראל לשיפור החברה והרווחה בישראל. כבכל שנה יוענק הפרס לשלושה זוכים (יחידים או צוותים) אשר תרמו תרומה מיוחדת ומשמעותית למצויינות בתחום השירותים החברתיים בישראל. לכל אחד משלושת הזוכים יוענק פרס בסכום של עד 25,000$.

  הפרס הינו בתרומת לאונור ולארי זוסמן זכרם לברכה, אשר קיימו קשרים הדוקים עם מדינת ישראל ותרמו רבות לעידוד פרויקטים חברתיים בכלל ועם ארגון הג'וינט בפרט. משפחת זוסמן הם שותפים מסורים של ארגון הג'וינט זה שנים רבות, פעילים במגוון רחב של תכניות הג'וינט וכן ביצירת שותפות עם הג'וינט כדי לסייע לבעלי צרכים מיוחדים, לחרדים ולישראלים יוצאי אתיופיה.

  הגשת המועמדות תתבצע רק באמצעות המלצה על המועמד.

  בשנת 2018 הפרסים יוענקו למועמדים הפועלים באחד משלושת התחומים הבאים: 

  מניעת התעללות באוכלוסיות חסרות ישע - תופעת התעללות והאלימות בכל סוגיהן כלפי אוכלוסיות חסרות ישע קיימות בקרב אוכלוסיות מגוונות, בהן פעוטות וילדים, קשישים ואנשים עם מוגבלות ברמות תפקוד שונות, אלימות במשפחה ועוד. קטגוריה זו באה לעודד יזמים חברתיים הפועלים בשדה זה ומקדמים התמודדות עם התופעה במגוון היבטים, כולל: צמצום היקפי התופעה, עידוד דיווח, טיפול בנפגעיה, שיקום הפוגעים, וכיו"ב.

  קיימות ואורבניות ככלי לפיתוח חברתי - רובם המוחלט של אזרחי ישראל חיים במרחבים עירוניים. על כן, למרחבים אלו השפעה אדירה על איכות חייהם, תפקודם החברתי והתנהלותם. קטגוריה זו באה לעודד יזמים חברתיים המשתמשים בכלים של קיימות ואורבניות כדי לקדם ולפתח את הקבוצות והפרטים השונים בחברה.

  קידום סולידריות חברתית - סולידריות היא רגש של אחדות המבוסס על שותפות של אינטרסים, מטרות או העדפות בין בני אדם. המונח מצביע על היחסים החברתיים הקושרים אנשים אחד לשני ויוצרים קבוצה, חברה. החברה הישראלית מורכבת מפסיפס אנושי וחברתי מגוון וייחודי. קטגוריה זו באה לעודד יזמים חברתיים המקדמים את חיזוק האריג החברתי הישראלי במגוון של פתרונות, בהם שילוב אוכלוסיות מודרות בקהילה, תוכניות בין-דוריות, מניעת גזענות  ודעות קדומות וכיו"ב.