פרס זוסמן-ג'וינט | ג'וינט ישראל

פרס זוסמן-ג'וינט

פרס זוסמן-ג'וינט

 • הגישו את המועמדים שלכם לפרס זוסמן-ג'וינט לשנת 2019

  מזה למעלה מעשור מוענק פרס זוסמן-ג'וינט למצויינות בתחום פיתוח השירותים החברתיים בישראל. פרס זוסמן-ג'וינט נחשב לפרס הגדול ביותר בתחום העשייה החברתית בישראל, ומטרתו להגביר את המודעות לנושא החברתי ולהודות לאנשים המסייעים לקבוצות חלשות בחברה. עבודתם של הזוכים מדי שנה מדגישה את המחויבות העמוקה של ג'וינט ישראל לשיפור החברה והרווחה בישראל. כבכל שנה יוענק הפרס לשלושה זוכים (יחידים או צוותים) אשר תרמו תרומה מיוחדת ומשמעותית למצויינות בתחום השירותים החברתיים בישראל. לכל אחד משלושת הזוכים יוענק פרס בסכום של עד 25,000$.

  הפרס הינו בתרומת לאונור ולארי זוסמן זכרם לברכה, אשר קיימו קשרים הדוקים עם מדינת ישראל ותרמו רבות לעידוד פרויקטים חברתיים בכלל ועם ארגון הג'וינט בפרט. משפחת זוסמן הם שותפים מסורים של ארגון הג'וינט זה שנים רבות, פעילים במגוון רחב של תכניות הג'וינט וכן ביצירת שותפות עם הג'וינט כדי לסייע לבעלי צרכים מיוחדים, לחרדים ולישראלים יוצאי אתיופיה.

  הגשת המועמדות תתבצע רק באמצעות המלצה על המועמד.

  להורדת טופס המלצה ליחיד לחץ כאן.

  להורדת טופס המלצה לצוות לחץ כאן.

  את ההמלצות יש לשלוח בעותק מקוון אחד סגור בקובץ PDF (כולל נספחים במידה וקיימים),

  לכתובת המייל:  zusman-info@jdc.org עד ליום ראשון, ה-07.07.2019. 

   

  הנחיות ודגשים להגשת מועמדים:

  הקרן להענקת פרס זוסמן – ג'וינט ע"ש לאונור ולארי הוקמה במטרה לציין יחידים או צוותים אשר הוכיחו מצוינות בחדשנות, במקוריות, ביוזמה וביישום תכניות בתחום השרותים החברתיים בישראל. 

  מי כשיר להיות מועמד?

  הפרסים יוענקו עבור ייזום והפעלת תכנית התורמת תרומה משמעותית בתחומים השירותים החברתיים בישראל. בכל שנה יוענקו שלושה פרסים, השנה יוענקו הפרסים לשלושה זוכים הפועלים באחד מהתחומים הבאים: 
   
  א. תחום שיפור איכות החיים של אנשים החיים במצוקה כלכלית 
   
  ב. תחום קידום חיים עצמאיים ומניעת תלות של אנשים עם קשיי תפקוד בכל הגילאים
   
  ג. תחום הגברת מוביליות חברתית באמצעות תהליכים חינוכיים והכשרה מקצועית
   
  הפרס יוענק ליחידים או לצוותים שעמלו יחדיו ותרומתם נעשתה במשותף – ולא למוסד, חברה או גוף כלשהו.  כמו כן, על המועמד ו/או חברי הצוות להיות בעלי אזרחות ישראלית, במקרים מיוחדים יוענק הפרס גם לתושבי קבע בישראל. תקופת הפעילות או פעילות המועמד/הצוות בתחום, היא לפחות חמש שנים. 

  מי רשאי להמליץ על מועמדות?

  כל אדם, פרט למועמד עצמו, כל גוף - מוסד, רשות מקומית וכיוצא באלה.

  הנחיות ודגשים למילוי טופס ההמלצה:

  1. טפסי ההמלצה על נספחיהם השונים יוגשו בעותק מקוון אחד סגור בקובץ PDF לכתובת  zusman-info@jdc.org  (כולל טפסים, ונספחים שונים, כגון: תמונות, חוברות וכד'). בשורת הנושא יש לכתוב: הגשת מועמדות לפרס זוסמן- ג'וינט לשנת 2019 , שם המועמד/ת או הצוות. 
   
  2. יש להגיש את הטופס המתאים למועמד יחיד ו/או לצוות (להלן). בכל טופס יש למלא את כל הסעיפים, גם אם המידע הנדרש בהם נמצא בפירוט במסמכים המצורפים לטופס.
   
  3. מילוי טופס ההמלצה ייעשה בדפוס על גבי הטופס המצורף בלבד. טפסי המלצה בכתב יד או המלאים באופן חלקי, לא ידונו.
   
  4. לטופס ההמלצה  (עד 25 עמודים!) יש לצרף כל מסמך, שיש בו כדי לספק מידע על המועמד ועל פועלו, לרבות שמות ספרים, מאמרים, פרסומים וכל מידע על המועמד אשר עשוי לסייע להערכת ועדת השיפוט.
   
  5. על הנימוקים לבקשה לכלול, בין היתר:
   
  א. פעילות מוכחת: חמש שנים מרגע תחילת פיתוח הפרוייקט ושלוש שנות עשייה בשטח.
  ב. אמות מידה כמותיות – מספר הפעילויות בשנה, תקופת הפעילות, מספר המשתתפים, היקף הפעילות, פריסה וכו'.
  ג. זיקתם של נושאי הפעילויות לתחום הפרס.
  ד. תכניות לשנה הקרובה וחזון לשנים הבאות.
  ה. האם ניתן לראות בפעילויות המתקיימות דגם ליזמים נוספים ולתחומים נוספים.
   
  6. המלצות העומדות בתנאים להגשת המועמדות ואשר תגענה במועד, תועברנה לדיון בוועדות הפרס.
   
  7. אנא עיינו בתקנון הפרס שהעתק הימנו נמצא במשרדי ג'וינט ישראל, גבעת רם ירושלים. להורדת התקנון (קובץ pdf) -  לחץ כאן.
   
  טפסי המלצה שלא יעמדו בדרישות התקנון יפסלו.
   
   
  בשורת הנושא יש לכתוב: הגשת מועמדות לפרס זוסמן- ג'וינט לשנת 2019 , שם המועמד/ת או הצוות. 
   
  הערה: כל האמור בטופס ההנחיות ובטופסי ההמלצה בלשון זכר תקף במידה שווה לאישה לגברים ולנשים.
   
  לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל zusman-info@jdc.org
   
  יש להקפיד על מילוי הטפסים כנדרש, הצעה שלא תוגש כנדרש לא תועבר לוועדות השיפוט.